Image
Image
فلنج گلودار دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود. وجود این گردن باعث تقویت تحمل فلنج میگردد.این نوع فلنج برای  تحمل فشارهای بالا و دماهای زیر صفر و همچنین بارهای نوسانی و ارتعاشی مناسب است...  
Image
فلنج اسلیپان  در سرویس های معمولی مورد استفاده قرار می گیرد. نصب آن ساده است و     مقاومت آن در برابر فشار داخلی دو سوم و در برابر بار خستگی یک سوم فلنج گلودار است...  
Image
 فلنج تخت در این نوع فلنج ها سطح فلنج که درمقابل فلنج دیگر قرارگرفته و بر روی آن لایی قرار داده می شود نسبت به سطح کلی فلنج برجسته تر ساخته می شود....  
Image

فلنج کور یک صفحه گرد بسته که در پایان میسر لوله کشی و مسیرهای دارای فشار به کار می رود. این نوع فلنج و همچنین پیچ های آن عموما فشار بیشتری نسبت به دیگر فلنج ها تحمل می کند که ماکزیمم این فشار در مرکز آن قرار دارد. با توجه به کلاس فلنج می تواند فشار متناسب را تحمل کند...  

Image

فلنج ساکت ولد محفظه ای دارد که لوله درون آن قرار می گیرد. اگر این فلنج از داخل هم جوشکاری شود، مقاومت در برابر خستگی آن یک و نیم برابر و مقاومت استاتیکی آن برابر فلنج Slip on می شود ...   

Image
فلنج تخت درون این فلنج ها رزوه کار شده است و لوله می تواند درون آن پیچ شود. از مزایای این فلنج ها عدم احتیاج آنها به جوشکاری است. البته در صورت لزوم و فشار های بالا می توان از جوش نیز در آنها استفاده کرد. کارآیی این فلنج ها در فشار های بالا است....    ت...  
Image
فلنج اریفیس در واقع همان فلنج گلودار و در برخی موارد Slip On است که در راستای شعاع دارای سوراخ است. این سوراخ ها به منظور اندازه گیری جریان سیال مایع یا گاز استفاده می شود...      
Image
فلنج لب جوینت معمولی استکه لایه پایینی وجود نداشته و انتهای آن پخ دارد و لوله در سر دیگر جوش لب به لب می شود. این فلنج با سیال تماس ندارد و مقاومت در برابر خستگی آن تنها یک دهم فلنج گلودار است...

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پترو اتصال کیهان است.

با سلام و وقت بخیر.واحد مدیریت و پشتیبانی پترو اتصال کیهان در خدمت مشتریان و بازدیدکنندگان محترم است.

واحد مدیریت پترو اتصال کیهان
Close and go back to page